Personvern

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selger kan kun innhente kjøpers personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Ved valg av tilsendt faktura vil dette være nødvendig for å utføre en kredittsjekk. Kjøper kan kontakte selger, pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgers bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selger sletter eller endrer personopplysningene.


Følgende skjer med dine opplysninger:

  • Ditt navn, adresse, telefonnummer og e-post videreformidles til transportør som f.eks Posten, PostNord eller andre du velger, slik at de kan levere varene til deg og holde deg orientert om sporing og at pakken er klar for henting/utlevering.
  • Kredittkortopplysinger lagres ikke av oss, men hos vår kortinnløser - Bambora.
  • Ditt personnummer lagres ikke av oss, men hos Lindorff Payment Services.
  • Din handelshistorikk blir lagret hos oss slik at du enkelt kan se hva du kjøpte når, melde retur og reklamasjon, samt hente ut garantibevis.
Vi vil aldri selge din kontaktinformasjon eller overdra den til andre. Unntaket blir hvis selskapet blir kjøpt, overdratt, fusjonert eller på annen måte blir del av en annen virksomhet.


Siste endret 12. mars 2018