Retur og angrerett

Som forbruker har du angrerett på alt du kjøper i nettbutikker. Rettigheten din er regulert i angrerettloven. I tillegg gir vi det utvidede rettigheter i våre salgsbetingelser.


Vi tilbyr:
 • Fri retur når:
  • Varene er av en slik natur at de kan sendes med postpakke.
  • og
  • Du benytter deg av angreretten.
  • eller
  • Du er forbruker og opplever feil eller mangel som dekkes av garanti eller reklamasjon.
 • 45 dagers angrefrist på alle varer med unntak av:
  • Sesongvarer som juletrær osv.
  • Byggevarer.
  • Ved salg til næringskunder.

Viktig:
 • Før du sender noe tilbake til oss er det svært viktig at du kontakter oss og melder fra om dette. Bruk gjerne vårt elektroniske returskjama.
 • Forskjellige varer skal til forskjellige steder.
 • Du vil motta informasjon om hvor varene skal sendes, få et RMA nummer som returforsendelsen skal merkes med, samt en ferdigfrankert returetikett dersom du er berettiget til det.
 • Dersom du ikke ikke er berettiget til fri retur, eller velger å ikke bruke dette tilbudet, må du selv dekke kostnaden ved retur.
 • Returforsendelser som sendes som postoppkrav eller hentepakke på posten/post-i-butikk vil bli avvist.
 • Returforsendelser som ikke er tilstrekkelig merket eller godkjent kan bli avvist.
 • Du som avsender er ansvarlig for at varen er tilstrekkelig beskyttet og innpakket, og for å kunne dokumentere at varene er sendt i retur.


Angrerett:

Du som kunde er ansvarlig for å bevise at du har meldt fra til oss innen utløpet av angrefristen, og det gjøres best skriftlig. Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker vårt elektroniske returskjama.

 • Du må gi oss melding om bruk av angreretten senest den dagen fristen går ut. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
 • Angrefristen begynner å løpe:
  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er levert i henhold til avtalen.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt i henhold til avtalen.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt i henhold til avtalen.

Dersom du av en eller annen grunn ikke kan eller vil fylle ut vårt elektroniske skjema, kan du laste ned en PDF versjon og sende til oss som brev eller på e-post til rma@baerumboligfornying.no.
Alternativt kan du meddele oss at du ønsker å bruke angreretten pr brev eller e-post til rma@baerumboligfornying.no uten å legge ved skjema. Pass da på at du gir oss alle relevante opplysninger.


Reklamasjon

Du som kunde er ansvarlig for å bevise at du har meldt fra til oss innen utløpet av reklamsjonastiden, og det gjøres best skriftlig. Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker vårt elektroniske returskjama.

 • Alle varer vi selger er dekket av garanti og reklamasjon. Forbrukerkjøpsloven fastsetter minste krav til dette.
 • Noen varer kan selges med utvidet garanti og reklamsjonsrett. Dette er angitt per produkt.
 • All reklamasjon skal meldes oss så raskt som mulig, og senest 2 måneder etter at feilen ble oppdaget.
 • Reklamasjonsfristen er på 2 år fra du mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger, er reklamsjonsfristen 5 år fra du mottok varen.

Dersom du av en eller annen grunn ikke kan eller vil fylle ut vårt elektroniske skjema, kan du laste ned en PDF versjon og sende til oss som brev eller på e-post til rma@baerumboligfornying.no.
Alternativt kan du meddele oss din reklamasjon pr brev eller e-post til rma@baerumboligfornying.no uten å legge ved skjema. Pass da på at du gir oss alle relevante opplysninger.

Om du har spørsmål kan du kontakte oss, og vi vil hjelpe deg så godt vi kan.